Структуриране на уеб документи с Хачатурян Наталия, експерт Семалт

HTML използва няколко нива на заглавни маркери. В тази връзка трябва да имате предвид, че колкото по-голямо е нивото на заглавието, толкова по-голямо е неговото значение. Заглавните тагове са задължителни за всички уеб документи и помагат да се структурира съдържанието по-добър начин. Използвайки маркерите за заглавия, можете лесно да разграничите съдържанието си и да го разделите на различни категории. Освен това, заглавията са важни и придават на статия по-професионален и привлекателен вид, а текстът на етикет за заглавие трябва да бъде удебелен и голям. HTML маркерите H1-H6 се определят като заглавия на статия или друг уеб документ. Трябва да имате предвид, че това е първото заглавие, което е важно за всички уеб документи и е последното заглавие, което е най-малко значително в сравнение с други маркери на заглавия в уеб документ.

Khachaturyan Nataliya Semalt Strategist Content, обяснява, че h1 HTML елементът може да се използва като основен заглавие, последван от заглавията h2, h3, h4, h5 и h6. H1 е най-смелият; тя трябва да бъде написана с най-големия шрифт, докато h6 е най-малката заглавие, която е написана с най-малко изпъкнал шрифт. Не трябва да се бъркате и да спрете да мислите за заглавните маркери твърде много. Те не са опция, а необходимост и ви помагат да категоризирате по-добре уеб съдържанието си. Освен това трябва да помните, че маркерите за заглавия се предлагат с различни атрибути и ви помагат да придадете на съдържанието си по-привлекателен и професионален вид. Google, Bing и Yahoo индексират лесно и удобно съдържанието и уеб документите с етикети за заглавия. С други думи, можем да кажем, че заглавията се използват широко за структуриране на уеб документи.

Как да използвате правилно HTML елементи H1-H6?

Освен че са от съществено значение от гледна точка на уеб дизайна, маркерите за заглавия ви помагат да подобрите класирането на вашия уебсайт. Първото нещо, което трябва да знаете, е каква е целта на използването на тагове за заглавие и защо трябва да категоризирате статията си с различни раздели. Без съмнение, той придава на съдържанието ви удобен за потребителя вид и съдържанието се забелязва лесно от голям брой хора. H1 е най-важният маркер за заглавие и трябва да се използва във всички статии, които публикувате на уебсайта си.

Важно е да използвате подходящи ключови думи в заглавните си маркери и освен това трябва да дадете предпочитание на ключови думи и фрази, за да засилите SEO. Уверете се, че сте включили основната ключова дума в заглавието h1, и фокусът ви трябва да бъде върху използване на вторични, третични ключови думи и фрази в заглавията от h2 до h6. Не е необходимо да използвате основната ключова дума отново и отново във всичките си заглавия. Всички тези практики са добри за подобряване на вашия SEO, което ще ви помогне да подобрите ранга на вашия уебсайт в резултатите от търсачката .

mass gmail